ตัวอย่างเที่ยวรถ

ทางเอ็ดมินได้ลองค้นหาเที่ยวรถทัวร์บางกอกบัสไลน์ ในระบบจองตั๋วออนไลน์ แสดงข้อมูลดังนี้

** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **

  • เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. จ.สุราษฎร์ธานี

บขส. จ.สุราษฎร์ธานี – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ปัว

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ท่าวังผา

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.น่าน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ทุ่งช้าง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส อ.เชียงคำ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.ลำปาง

บขส. เชียงราย – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส. เชียงราย – สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี

สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.เชียงของ – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี

จุดจอด อ.ปัว – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.ท่าวังผา – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส จ.น่าน – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.ทุ่งช้าง – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส อ.เชียงคำ – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส จ.ลำปาง – กรุงเทพ หมอชิต2

สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี – บขส จ.เชียงราย

สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)