Categories
เส้นทางเดินรถบางกอกบัสไลน์

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส อ.เชียงคำ จ.พะเยา

รถทัวร์ บางกอกบัสไลน์ เส้นทางกรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์โดยมีจุดขึ้นรถ-ลงรถ คือ กรุงเทพมหานคร จุดขึ้นรถ กรุงเทพ หมอชิต 2 – พะเยา จุดลงรถ บขส อ.เชียงคำ โดยผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้เอง เลือกจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์ที่ 7-Eleven, บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง K+, พร้อมเพย์, Big C