Categories
เส้นทางเดินรถบางกอกบัสไลน์

สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี – บขส จ.เชียงราย

รถทัวร์ บางกอกบัสไลน์ เส้นทางสำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี – บขส จ.เชียงราย จ.เชียงราย ได้เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์โดยมีจุดขึ้นรถ-ลงรถ คือ กรุงเทพมหานคร จุดขึ้นรถ สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี – เชียงราย จุดลงรถ บขส จ.เชียงราย โดยผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้เอง เลือกจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์ที่ 7-Eleven, บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง K+, พร้อมเพย์, Big C