จองตั๋ว บางกอกบัสไลน์

เมนู

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

บางกอกบัสไลน์

บริษัท บางกอกบัสไลน์ ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ ไปยัง ทุ่งช้าง ลำปาง สุราษฎร์ธานี เชียงของ เชียงราย เชียงใหม่ (ไปกลับ) ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1 และ Vip32 และ Vip24 ที่นั่ง ผ่านเว็บไซต์ตลอด 24 ชม.

บางกอกบัสไลน์

ตารางเดินรถ

ตารางเดินรถบางกอกบัสไลน์ มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ จุดจอดรถผ่าน เวลารถออกแสดงข้อมูลดังนี้ (** ตัวอย่างข้อมูลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา)

🚌 กรุงเทพ - ลำปาง MV

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • เกาะคา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
21:30ม.4 พ

🚌 กรุงเทพ-ทุ่งช้าง-(MV)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • ท่านางเลิ้ง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • จุดจอดเวียงสา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน
 • จุดจอด อ.ท่าวังผา
 • จุดจอด อ.ปัว
 • จุดจอด อ.ทุ่งช้าง
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
20:00ม.1 ก

🚌 กรุงเทพ-ลำปาง-(M)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • เกาะคา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง

🚌 กรุงเทพ-ลำปาง-(MV)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • เกาะคา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
20:50ม.1 พ

🚌 กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดสี่แยกปฐมพร
 • จุดจอด อ.สวี
 • จุดจอดแยกอวยชัยหลังสวน
 • จุดจอด อ.ละแม
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
07:30ม.4 พ

🚌 กรุงเทพ-เชียงของ-(VM)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • จุดจอด อ.ร้องกวาง
 • จุดจอด อ.สอง
 • จุดจอด อ.งาว
 • จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร(พะเยา)
 • จุดจอด อ.ดอกคำใต้
 • จุดจอด อ.จุน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงคำ
 • จุดจอด อ.เทิง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงของ
 • สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.เชียงของ
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
17:00ม.1 ก

🚌 กรุงเทพ-เชียงของ(M)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • จุดจอด อ.งาว
 • สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.ดอกคำใต้
 • จุดจอด อ.จุน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงคำ
 • จุดจอด อ.เทิง
 • สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.เชียงของ

🚌 กรุงเทพ-เชียงราย-(MV)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอด อ.งาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • จุดจอด อ.แม่ใจ
 • จุดจอด อ.พาน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
09:30ม.4 ข

🚌 กรุงเทพ-เชียงราย-(VM)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • จุดจอด อ.งาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • จุดจอด อ.แม่ใจ
 • จุดจอด อ.พาน
 • จุดจอด อ.แม่สรวย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
20:00ม.1 พ

🚌 กรุงเทพ-เชียงราย(M)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • จุดจอด อ.แม่ใจ
 • จุดจอด อ.พาน
 • จุดจอด อ.แม่สรวย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย

🚌 กรุงเทพ-เชียงราย(M)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอด อ.งาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • จุดจอด อ.แม่ใจ
 • จุดจอด อ.พาน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย

🚌 กรุงเทพ-เชียงใหม่-(M)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอดดอยติ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
18:50ม.4 ข
20:20ม.1 ก
20:35ม.4 ข
21:20ม.4 ข

🚌 กรุงเทพ-เชียงใหม่-(MV)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอดแยกดอยติ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
06:00ม.4 ข
20:45ม.4 พ

🚌 กรุงเทพ-เชียงใหม่-(VM)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
 • จุดจอดแยกดอยติ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
13:30ม.4 ข

🚌 กรุงเทพ-เชียงใหม่-Super C.(VM)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอดดอยติ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
15:00ม.4 พ

🚌 กรุงเทพ-เชียงใหม่-VIP(MV)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอดดอยติ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
20:00ม.1 ก

🚌 ทุ่งช้าง-กรุงเทพ

 • จุดจอด อ.ทุ่งช้าง
 • จุดจอด อ.ปัว
 • จุดจอด อ.ท่าวังผา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน
 • จุดจอดเวียงสา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
17:30ม.1 ก

🚌 ลำปาง-กรุงเทพ

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • เกาะคา
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
19:50ม.4 พ
20:25ม.1 พ

🚌 สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพ

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 • จุดจอดสี่แยกปฐมพร
 • จุดจอด อ.หัวหิน
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
07:30ม.4 พ

🚌 เชียงของ-กรุงเทพ

 • สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.เชียงของ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เทิง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงคำ
 • จุดจอด อ.จุน
 • สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.ดอกคำใต้
 • จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร(พะเยา)
 • จุดจอด อ.งาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
15:30ม.1 ก

🚌 เชียงราย-กรุงเทพ

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
 • จุดจอด อ.พาน
 • จุดจอด อ.แม่ใจ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
13:00ม.4 ข

🚌 เชียงราย-กรุงเทพ-**

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
 • จุดจอด อ.พาน
 • จุดจอด อ.แม่ใจ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • จุดจอด อ.งาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
18:30ม.1 พ

🚌 เชียงใหม่-กรุงเทพ

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
 • จุดจอดดอยติ
 • จุดจอดแยกดอยติ
 • ท่าลำพูน
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
18:40ม.4 ข
19:10ม.4 พ
20:05ม.1 ก

🚌 เชียงใหม่-กรุงเทพ-StarC.

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
 • จุดจอดแยกดอยติ
 • ท่าลำพูน
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
10:00ม.4 ข
19:45ม.4 ข
20:00ม.4 พ
20:20ม.4 ข

เบอร์โทรและเคาน์เตอร์ออกตั๋ว

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ รับตั๋วจริงเมื่อทำรายการจองตั๋วออนไลน์บางกอกบัสไลน์ได้ที่จุดรับตั๋วหรือโทรสอบถามดังนี้

 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น1 ช่องหมายเลข 1-2,13-17,34,41 เบอร์โทร: call center 1215
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ ช่องหมายเลข 76 เบอร์โทร: 02-8946050-3
 • สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี ช่องหมายเลข 1 และ 4 เบอร์โทร: 086-3409664 (call center 1215)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์ เบอร์โทร: 053-774022
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์ เบอร์โทร: 052-000248
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์ เบอร์โทร: 054-711077-3
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี ช่องหมายเลข 16 เบอร์โทร: 077-281110

วิธีจองตั๋วออนไลน์

มาดูวิธีและขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์บางกอกบัสไลน์ ระบบออนไลน์ ทำตามได้ไม่กี่ขั้นตอนมาดูกันเลย (ข้อมูลตัวอย่างด่านล่าง)

1. ค้นหาเที่ยวรถ

เลือกจุดขึ้น จุดลง วันเดินทาง แล้วกดค้นหาเที่ยวรถ เพื่อตรวจสอบว่ามีเที่ยวรถบางกอกบัสไลน์ ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์หรือไม่

เลือกจุดขึ้นรถ ลงรถ วันเดินทาง

2. เลือกเที่ยวรถ

จะแสดงเที่ยวรถ บางกอกบัสไลน์ ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ แสดงข้อมูลเที่ยวรถ เวลาออก ราคาตั๋วดังภาพตัวอย่าง

เลือกเที่ยวรถที่จะเดินทาง

3. ยืนยันการจอง และประกันภัย (ไม่บังคับทำ)

กดยืนยันการจอง ส่วนประกันภัย(ไม่บังคับทำ) กดติ๊กที่ลูกศรประกันภัยออกได้

ยืนยันการจองและประกันภัยการเดินทาง

4. ข้อมูลผู้เดินทาง

กรอกชื่อ - สกุล เบอรโทรศัพท์ - อีเมล์(ไม่บังคับ) ของผู้โดยสารที่เดินทาง

กรอกข้อมูลผู้เดินทาง

5. เลือกที่นั่ง

ตามผังรถทัวร์บางกอกบัสไลน์ ที่เลือก สามารถเลือกที่นั่งได้ (สีขาว)

เลือกที่นั่งเพื่อจองตั๋วออนไลน์

6. เลือกช่องทางชำระเงิน

มีช่องทางชำระเงินหลากหลาย แนะนำ สแกน QR Code / เคาน์เตอร์ 7-11 / แอป K+ / บัตรเครดิต

เลือกช่องทางชำระเงินในการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

7. ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด

ต้องชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ไม่งั้น ระบบจะยกเลิกรายการจองตั๋วอัตโนม้ติ

ชำระเงินในการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ภายในเวลาที่กำหนด

วิธีการเดินทาง

( เมื่อจองตั๋วออนไลน์ )

เมื่อชำระเงินจองตั๋วบางกอกบัสไลน์เรียบร้อยแล้ว วิธีการเดินทางให้นำหลักฐานการชำระเงิน หรือ หน้าสรุปตั๋ว ไปยื่นที่เคาน์เตอร์เช็คอินบางกอกบัสไลน์เพื่อรับตั๋วจริงก่อนรถออกอย่างน้อย 30 นาที

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

”บางกอกบัสไลน์ กับ การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์”

บางกอกบัสไลน์ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ทำรายการจองตั๋วได้ง่ายๆ เพียงมีโทรศัพท์ สามารถทำรายการค้นหาเที่ยวรถ เลือกที่นั่ง ชำระเงิน ในระบบจองตั๋วบางกอกบัสไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

ช่องทางชำระเงินเมื่อจองตั๋วบางกอกบัสไลน์ออนไลน์

 • สแกนจ่าย QR-Code (แนะนำ)
 • 7-Eleven ใกล้บ้าน
 • แอป K+
 • บัตรเครดิต

เที่ยวรถบางกอกบัสไลน์มีเส้นทางเดินรถดังนี้ กรุงเทพ - ลำปาง MV, กรุงเทพ-ทุ่งช้าง-(MV), กรุงเทพ-ลำปาง-(M), กรุงเทพ-ลำปาง-(MV), กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี, กรุงเทพ-เชียงของ-(VM), กรุงเทพ-เชียงของ(M), กรุงเทพ-เชียงราย-(MV), กรุงเทพ-เชียงราย-(VM), กรุงเทพ-เชียงราย(M), กรุงเทพ-เชียงราย(M), กรุงเทพ-เชียงใหม่-(M), กรุงเทพ-เชียงใหม่-(MV), กรุงเทพ-เชียงใหม่-(VM), กรุงเทพ-เชียงใหม่-Super C.(VM), กรุงเทพ-เชียงใหม่-VIP(MV), ทุ่งช้าง-กรุงเทพ, ลำปาง-กรุงเทพ, สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพ, เชียงของ-กรุงเทพ, เชียงราย-กรุงเทพ, เชียงราย-กรุงเทพ-**, เชียงใหม่-กรุงเทพ, เชียงใหม่-กรุงเทพ-StarC.,

ตัวอย่างเที่ยวรถบางกอกบัสไลน์ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

ทางเราได้ค้นข้อมูลตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว รอบรถเวลาออก บางกอกบัสไลน์ จากระบบจองตั๋วออนไลน์เพื่อแสดงเป็นตัวอย่างแสดงข้อมูลดังนี้

กรุงเทพฯ - บขส. สุราษฎร์ธานี

ค้นเมื่อ 29 ตุลาคม 2566

 • 07:30 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 651 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. สุราษฎร์ธานี
บขส. สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 07:30 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 651 บาท
บขส. สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ - บขส. เชียงราย แห่งที่ 2

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 09:30 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 813 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 773 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. เชียงราย แห่งที่ 2
กรุงเทพฯ - สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.เชียงของ

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 17:20 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 1,123 บาท
กรุงเทพฯ - สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.เชียงของ
กรุงเทพฯ - บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 06:00 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 594 บาท
 • 14:00 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 594 บาท
 • 16:00 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 693 บาท
 • 18:50 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 594 บาท
 • 20:00 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 924 บาท
 • 20:35 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 594 บาท
 • 20:45 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 693 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ท่าวังผา

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

 • 20:00 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 938 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ท่าวังผา
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ทุ่งช้าง

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

 • 20:00 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 997 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ทุ่งช้าง
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ปัว

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

 • 20:00 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 972 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ปัว
กรุงเทพฯ - บขส. น่าน

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

 • 20:00 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 882 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. น่าน
กรุงเทพฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงคำ

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 17:20 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 1,000 บาท
กรุงเทพฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงคำ
กรุงเทพฯ - บขส. ลำปาง

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

 • 20:50 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 596 บาท
 • 21:30 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 596 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. ลำปาง
บขส. เชียงราย แห่งที่ 2 - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566

 • 13:00 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 813 บาท
 • 18:30 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 773 บาท
บขส. เชียงราย แห่งที่ 2 - กรุงเทพฯ
สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.เชียงของ - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566

 • 15:30 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 1,123 บาท
สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.เชียงของ - กรุงเทพฯ
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566

 • 10:00 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 594 บาท
 • 18:40 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 594 บาท
 • 19:10 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 693 บาท
 • 19:45 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 594 บาท
 • 20:00 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 693 บาท
 • 20:05 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 924 บาท
 • 20:20 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 594 บาท
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - กรุงเทพฯ
จุดจอด อ.ท่าวังผา - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

 • 18:15 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 938 บาท
จุดจอด อ.ท่าวังผา - กรุงเทพฯ
จุดจอด อ.ทุ่งช้าง - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

 • 17:30 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 997 บาท
จุดจอด อ.ทุ่งช้าง - กรุงเทพฯ
จุดจอด อ.ปัว - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

 • 18:00 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 972 บาท
จุดจอด อ.ปัว - กรุงเทพฯ
บขส. น่าน - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

 • 19:30 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 882 บาท
บขส. น่าน - กรุงเทพฯ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงคำ - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 17:30 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 1,000 บาท
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงคำ - กรุงเทพฯ
บขส. ลำปาง - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

 • 19:50 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 596 บาท
 • 20:25 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 596 บาท
บขส. ลำปาง - กรุงเทพฯ

ภาพรถทัวร์บางกอกบัสไลน์

บางกอกบัสไลน์บางกอกบัสไลน์บางกอกบัสไลน์บางกอกบัสไลน์บางกอกบัสไลน์