เบอร์โทร จุดรับตั๋ว

บางกอกบัสไลน์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่านช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 054-711077-3
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานีช่องหมายเลข 16
โทร. 077-281110
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงรายช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 053-774022
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต 3)ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 052-000248
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)สายใต้ ช่องหมายเลข 76
โทร. 02-8946050-3
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)ชั้น1 ช่องหมายเลข 1-2,13-17,34,41
โทร. (call center 1215)
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดีช่องหมายเลข 1 และ 4
โทร. 086-3409664 (call center 1215)