Categories
เส้นทางเดินรถบางกอกบัสไลน์

บขส อ.เชียงคำ – กรุงเทพ หมอชิต2

รถทัวร์ บางกอกบัสไลน์ เส้นทางบขส อ.เชียงคำ – กรุงเทพ หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร ได้เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์โดยมีจุดขึ้นรถ-ลงรถ คือ พะเยา จุดขึ้นรถ บขส อ.เชียงคำ – กรุงเทพมหานคร จุดลงรถ กรุงเทพ หมอชิต2 โดยผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้เอง เลือกจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์ที่ 7-Eleven, บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง K+, พร้อมเพย์, Big C